Súťaže

Činnosť nášho klubu (ktorú rozvíjame už piaty rok), zahŕňa aj oblasť rádioamatérskeho športu, a to účasť v domácich i zahraničných súťažiach, ako aj organizovanie spoločných akcií, výjazdov a turistických výstupov na miesta (vrcholové kóty) vhodné pre vysielanie.

V roku 2017 sa Rádioklub HOREC (OM3KHT) okrem činnosti určenej Stanovami plánuje zúčastniť na nasledovných súťažných akciách (contestoch), a to:

Medzinárodná súťaž " Zimný CB-závod v pásme 27 Mhz - termín január 2017 Pedro Ľadoveň vybojoval pre HOREC 2. miesto !!!
Medzinárodná súťaž " CQ WW SSB 160m Contest" - termín február 2017
Medzinárodná súťaž " CQ WPX SSB Contest" - termín marec 2017
Medzinárodná súťaž „ Éter bez hraníc“ v pásme 27 Mhz - termín máj 2017
Medzinárodná súťaž „ Memoriál Ondreja Oravca“ v pásme 144 Mhz - termín jún 2017
Medzinárodná súťaž " Poľný deň mládeže" v pásme VKV - termín júl 2017
Medzinárodná súťaž " European HF Championship v pásme KV" - termín august 2017
Medzinárodná súťaž „ CQWW DX SSB Contest“ na KV pásmach - termín október 2017

V roku 2017 sa budeme v rámci časových možností celoročne zúčastňovať aj na tradičných domácich resp. česko-slovenských súťažiach, napr. SSB-Liga, VKV Subregionály, OM Activity, VKV prevádzkový aktív a pod.Celok
Celok


***
***
Copyright © 2017 Rádioklub Horec - Dnes je pondelok 18. decembra 2017 - Ste návštevník stránky