História a súčasnosť klubu

Rádioklub HOREC OM3KHT vznikol transformáciou Expedície HOREC zaregistrovaním občianskeho združenia na MV SR dňa 21.06.2012.

Ako sme začínali (úvodný text z pôvodnej webstránky expedície)

"Expedičný team HOREC sme založili v roku 2005 ako voľný spolok nadšencov, s cieľom nadväzovať rádiové spojenia so stanicami na Slovensku i v zahraničí. Popritom sa venujeme aj aktívnej turistike a objavovaniu prírodných krás. Vysielame na CB, PMR i rádioamatérskych pásmach. Zúčastňujeme sa tradične na viacerých CB i PMR súťažiach a akciách (Slovenská portablová liga, Éter bez hraníc, CB Poľný deň a podobne). Zakladateľmi sú Miro OM7ANT (Webo BB), Martin OM6AMT a Peki BB, avšak Peki dlho v tíme nezotrval, študuje v Košiciach. Našim členom bol aj Peter OM7ADD (Magnet ZV), ktorý nás požiadal o uvoľnenie z teamu z pracovných a rodinných dôvodov. Veríme však, že zostane našim priaznivcom, najmä v oblasti rádioamatérskeho vysielania. V máji 2008, počas súťaže Éter bez hraníc, ktorej sme sa zúčastnili zo Skalky, pribudol do nášho HOREC-teamu Adrian OM6AAS (Rio Sever MT). V budúcnosti sa všetci chceme vo väčšej miere venovať rádioamatérskym pásmam, a to jednak VKV, no najmä krátkym vlnám, ktoré umožňujú spojenia s celým svetom. Na tejto stránke Vás chceme informovať predovšetkým o našich rádioamatérskych aktivitách, ale aj o iných zaujímavostiach z oblastí našich záujmov, napr. turistiky, motorizmu, hudby a pod."

Súčasnosť

Náš rádioklub sme založili ako občianske združenie najmä z dôvodu, aby sme našim doterajším expedičným aktivitám dali vyššiu, oficiálnu úroveň. Ako organizácia s právnou subjektivitou sme registrovaným rádioklubom v rámci SZR, môžeme (aj elektronicky) komunikovať so štátnymi úradmi, žiadať o granty a dotácie, byť príjemcami 2% z daní a pod. Dôležitým faktom pre naše rozhodnutie bolo aj to, že sme si postupne zvýšili kvalifikačné rádioamatérske triedy (traja z našich členov už majú najvyššiu triedu „E“). HOREC má momentálne troch zakladajúcich a štyroch nových členov. Pre náš rádioklub sme požiadali Regulačný úrad o pridelenie klubového volacieho znaku OM3KHT, pre súťažné účely sme požiadali o pridelenie zvláštneho volacieho znaku OM6H.

Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej sme vysielali od mája do konca roku 2013 aj pod špeciálnym volacím znakom OM150MS.Pozri obrázok prednej strany QSL

Už v prvom roku našej existencie sme sa aktívne zapojili do rádioamatérskej činnosti v domácom i medzinárodnom kontexte. Okrem iných menších súťaží sme sa zúčastnili aj celosvetovej súťaže CQ WWC Contest 2012, kde sme na Slovensku v kategórii Single op. Low Band 10 m ako aj 20 m obsadili zhodne 1. miesto !

Zúčastnili sme sa aj celosvetovej súťaže CQ WWC Contest 2013, kde sme na Slovensku v kategórii Single op. QRP 10 m obsadili účasťou nášho člena OM6AS 1. miesto, a ako klub pod značkou OM6H v kategórii multi 2. miesto ! Foto diplomu OM6AS Foto diplomu OM6H

Zúčastnili sme sa súťaže VKV Poľný deň mládeže 2014, kde sme na Slovensku v kategórii Single op. obsadili účasťou dcéry nášho člena OM6AS Tonky 2. miesto ! Diplom OM3KHT PD Mladeze 2014.jpg


Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme vysielali od júla do konca roku 2015 pod špeciálnym volacím znakom OM200LSPozri obrázok prednej strany QSL OM200LS


Celok

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika vysielame od 15. apríla do konca roku 2019 aj pod špeciálnym volacím znakom OM100MRS.

Pozri obrázok z aktivity na Machnáči JN88WW

ACTUAL : Realizovali sme portablové vysielanie pod znakom OM100MRS dňa 1. mája 2019, v čase od 11.00 do 16.00, z lokátora JN88WW, kóta Machnáč 771 m. Pracovali sme na pásme 2m a 70cm (FM), aj na KV, najmä v pásme 80 m. Vďaka spolupráci s členmi Expedície Bradlo (Démon Dubnica a spol.) bolo nadviazaných veľa spojení aj na CB a PMR pásme. Ďakujeme všetkým za spojenia ! 73 !
******

Článok o činnosti a úspechoch nášho klubu, ktorý vyšiel v týždenníku MY TURIEC v decembri roku 2018 :


Martinským rádioamatérom z klubu OM3KHT sa na súťažiach daríCelok

Rádioklub Horec OM3KHT obsadil v roku 2018 v súťaži VKV Prevádzkový aktív v kategórii MO 144 MHz

1. miesto !Celok

Náš člen Michal OM6AMR sa zúčastnil medzinárodného rádioamatérskeho tábora mladých Youngsters on the air YOTA 2019 v Bulharsku .

Celok

Copyright © 2019 Rádioklub Horec - Dnes je štvrtok 12. decembra 2019 - Ste návštevník stránky